Tag Archives: professionals

Registre de prestadors de serveis (PROFESSIONALS)*

By | 4 de Setembre de 2019

La seva tramitació està regulada per la Instrucció de 30 d’agosto de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques professionals que presten serveis descrits en l’article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del… Read More »

Registre de prestadors de serveis

By | 26 de Maig de 2019

La disposició addicional única de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, en la nova redacció donada pel Reial Decret-llei 11/2018 de 31 d’agost, estableix l’obligació d’inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que prestin tots o algun dels serveis descrits en l’article 2.1. o) de l’esmentada Llei.   «Disposición adicional única. Registro de prestadores… Read More »