Tag Archives: empresaris

Registre de prestadors de serveis

By | 26 de Maig de 2019

La disposició addicional única de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, en la nova redacció donada pel Reial Decret-llei 11/2018 de 31 d’agost, estableix l’obligació d’inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que prestin tots o algun dels serveis descrits en l’article 2.1. o) de l’esmentada Llei.   «Disposición adicional única. Registro de prestadores… Read More »