Tag Archives: COVID-19

Represa terminis administratius suspesos per l’estat d’alarma

By | 29 de maig de 2020

La Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix la represa de l’còmput dels terminis adminstrativos suspesos per l’estat d’alarma. D’altra banda, la Instrucció de la Direcció General de… Read More »

Nou termini per legalitzar llibres i dipositar comptes de l’exercici 2019

By | 29 de maig de 2020

La disposició final 8a del Reial Decret-Llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 2020.05.27), ha modificat els apartats 3 i 5 de l’article 40 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, per tant, les DATES LÍMIT per efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels dipòsits de comptes anuals seran les següents: Data… Read More »