Nous models de comptes anuals per a dipòsit de comptes

By | 28 de Març de 2018

Ja es troben disponibles els nous models de comptes anuals d’acord amb el que estableixen les ordres JUS/318/2018 i JUS / 319/2018 de 21 de març. BOE 75 27/03. L’Ordre JUS/319/2018 de 21 de març (BOE-A-2018-4243), ha aprovat nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació. El Ministeri de Justícia posa a disposició de societats, empresaris i altres entitats obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil els models vigents.

Nous correus electrònics dels departaments del Registre

By | 8 de Març de 2018

Correus electrònics dels diferents departaments del Registre Mercantil de Mallorca:

General: mallorca.info@registromercantil.org

Publicitat (notes registrals): mallorca.publicidad@registromercantil.org

Certificacions: mallorca.certificaciones@registromercantil.org

Diposits i legalitzacions: mallorca.depositosylegalizaciones@registromercantil.org

Codis LEI: mallorca@registromercantil.org