Nous models de comptes anuals per al seu dipòsit

By | 27 de Maig de 2019

Ja es troben disponibles els nous models d’acord amb el que estableix la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l’Annex I, Annex II i Annex III de l’Ordre JUS / 319/2018, de 21 de març, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació i la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació, publicades en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 124 de data 24 de maig de el 2019.

La Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l’Annex I, Annex II i Annex III de l’Ordre JUS / 319/2018, de 21 de març, (BOE -A-2019-7682), ha aprovat nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

El Ministeri de Justícia posa a disposició de societats, empresaris i altres entitats obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, els models vigents de dipòsit de comptes anuals.

Nous models de comptes anuals per a dipòsit de comptes

By | 28 de Març de 2018

Ja es troben disponibles els nous models de comptes anuals d’acord amb el que estableixen les ordres JUS/318/2018 i JUS / 319/2018 de 21 de març. BOE 75 27/03. L’Ordre JUS/319/2018 de 21 de març (BOE-A-2018-4243), ha aprovat nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació. El Ministeri de Justícia posa a disposició de societats, empresaris i altres entitats obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil els models vigents.

Nous correus electrònics dels departaments del Registre

By | 8 de Març de 2018

Correus electrònics dels diferents departaments del Registre Mercantil de Mallorca:

General: mallorca.info@registromercantil.org

Publicitat (notes registrals): mallorca.publicidad@registromercantil.org

Certificacions: mallorca.certificaciones@registromercantil.org

Diposits i legalitzacions: mallorca.depositosylegalizaciones@registromercantil.org

Codis LEI: mallorca@registromercantil.org