Certificacions

Formes de sol·licitud:

En persona, ja personalment o mitjançant mandatari, sigui aquest persona de la seva confiança, gestoria, assessoria o empresa de missatgeria.

Via Fax al número 971 751 001. Abans d’enviar una sol·licitud de certificació per fax truqui per telèfon al Registre per gestionar-la.

Enviant-lo per correu o a través d’una empresa de missatgeria.

Provisió de fons per a la sol·licitud de certificació: 25 €.

Podeu descarregar un formulari-instància de sol·licitud de certificació en l’apartat Impresos.

Si es desitja tenir una còpia de la presentació de la sol·licitud, la instància S’HA DE PRESENTAR PER DUPLICAT.

Telemàtica, a través del web. Pot sol·licitar un certificat de (la rebrà per via telemàtica):

● Certificacions de vigència i càrrecs

● Certificació de càrrec

● Certificació per a l’emissió de certificats electrònics de Representant persona Jurídica (FNMT).

Contingut de la instància de sol·licitud:

ENCAPÇALAMENT: En el qual ha de constar el nom de la persona física que sol·licita la informació o, si no, el seu representant, amb les seves circumstàncies personals, domicili, N.I.F. i telèfon. En cas d’entitat jurídica, la seva N.I.F. i domicili.

Si no s’indica el contrari, la factura que generi aquesta informació se li expedirà al sol·licitant.

EXPOSICIÓ: En la qual ha de constar el nom de la mercantil de la qual es vol obtenir informació i que classe d’informació es vol aconseguir. Organismes davant el qual s’ha de presentar la certificació o perquè es sol·licita la mateixa o l’ús que se li va a donar a aquesta informació.

Població i data on s’expedeix la instància i signatura del sol·licitant.

La certificació es pot expedir d’un punt concret, ja sigui d’inscripció, vigència, càrrecs socials, capital, domicili, objecte social, durada, etc.

També mitjançant còpia literal (certificació) de tots els seus seients. Aquesta última ha de ser sol·licitada a través d’un professional, ja sigui advocat, procurador, economista, assessor, gestor, graduat social, etc. sempre que acrediti perquè sol·licita la informació i l’ús que li va a donar a la mateixa o bé per persona relacionada amb la societat de què es tracti (soci, administrador, etc.).