Digitals

Horari d’atenció telefònica en el departament de dipòsits de comptes:

De dilluns a divendres des de las 11.00 h a las 13.00 h.

Presentació manual en format digital (CD o DVD:

De conformitat amb el previst en el “Anexo II. Formato de los Depósitos Digitales”, de l’Ordre JUS/206/2009, de 28 de gener (publicada en el BOE el 10 de febrer de 2010), els comptes anuals que es presenten per a dipòsit en format digital NOMÉS podran presentar-se en soport digital convencional CD o DVD.

No poden presentar-se en suports magnètics tipus DISQUET.

Si el seu programa de comptabilitat suporta la generació dels arxius aptes per a la presentació digital segueixi les instruccions que aquell indica.

Si el seu programa de comptabilitat no suporta la generació dels arxius aptes per a la presentació digital segueixi aquestes instruccions:

Descarregui el programa des de l’apartat descàrregues del Col·legi de Registradors i segueixi les instruccions que es detallen en l’apartat “Ayuda” del seu menú. Per a qualsevol consulta, cridi al 902 201 200 o envieu un e-mail a soporte.d2@registradores.org

Generi els arxius digitals aptes per a la seva presentació digital i desau-los en un CD o DVD. Ha d’imprimir la certificació de l’empremta digital.

Al Registre ha de presentar:

El suport informàtics amb el dipòsit digital (CD o DVD).

Certificació de l’empremta digital firmada per les mateixes persones que firmen la certificació que s’esmenta a l’apartat següent.

Certificació de l’acord d’aprobació de comptes. Pot descarregar models des de l’apartat impresos de dipòsits de comptes. Ha de constar-hi l’empremta digital que consta a la certificació de l’empremta digital.