En paper

Horari d’atenció telefònica en el departament de dipòsits de comptes:

De dilluns a divendres des de las 11.00 h a las 13.00 h.

Presentació en format paper:

Podeu descarregar els impresos des de l’apartat descàrregues.

Al Registre ha de presentar:

Els impresos de comptes anuals abreujats, normal o PIME segons correspongui i els altres documents que, si s’escau s’hagin de presentar (informe de gestió, informe d’auditoria, etc.). D’acord amb la Resolució de 29 de gener de 2007 de la Direcció general dels Registres i del Notariat els models normalitzats de comptes anuals han d’estar emplenats de manera mecanitzada.

Certificació de l’acord d’aprovació de comptes (podeu descarregar models des de l’apartat impresos de dipòsits de comptes).