Telemàtics

Horari d’tenció telefònica en el departament de dipòsits de comptes:

De dilluns a divendres des de les 11.00 h a las 13.00 h.

Presentació telemàtica:

Si disposa de firma electrònica reconeguda pot presentar el dipòsit de comptes per via telemàtica. Els certificats actualment reconeguts són:

1) Colegio de Registradores
2) DNIe – Direccion General de la Policía
3) FNMT – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
4) Seguridad Social
5) Agencia Notarial de Certificación
6) ACA – Autoridad de Certificación de la Abogacía
7) Camerfirma – Entidad de las Cámaras de Comercio
8) CATCert – Agència Catalana de Certificació
9) Firmaprofesional – Operador global de servicios de certificación
10) Generalitat Valenciana
11) Izenpe – Empresa certificación Gobierno Vasco y Diputaciones Forales 12) Staat der Nederlanden

Si te dubtes en relació al servei de firma electrònica por cridar al telèfon de suport de firma electrònica del Col·legi de Registradors:  902 201 200.

S’ha e donar d’alta com a usuari:

Donar-se d’alta en el servei (alta en els serveis interactius del Col·legi de Registradors.  Si es va donar d’alta per sol·licitar notes informatives o dipòsits de comptes en els registres mercantils o notes informatives de finques en els registres de propietat, ja està donat d’alta. Si ja es va donar d’alta i no recorda el nom d’usuari i contrasenya truqui al telèfon 902201200 o envieu un e-mail a soporte.firma@corpme.es

Si el seu programa de comptabilitat suporta la generació dels arxius aptes per a la presentació telemàtica seguiu les instruccions que aquell indica.

Si el seu programa de comptabilitat no suporta la generació dels arxius aptes per a la seva presentació telemàtica feu el següent:

Descarregui el programa des de l’apartat descàrregues del Col·legi de Registradors i seguiu les instruccions que es detallen a l’apartat “Ajuda” del seu menú. Per a qualsevol consulta, truqui al  902 201 200 o envieu un e-mail a soporte.d2@registradores.org

Generi els arxius digitals aptes per a la seva presentació telemàtica.

En el portal de presentació telemàtica pot fer l’enviament. Esculli l’opció accés amb certificat i seguiu les indicacions. Si té algun problema amb la presentació pot contactar amb al telèfon 902 201 200.

Quan el dipòsit estigui despatxat rebrà un correu d’aquest Registre amb la Notificació d’efectuat el dipòsit. També rebrà la factura de l’import d’honoraris del dipòsit efectuat.