Titularitat

Titularitat del web

Els dominis web rmmallorca.com, rmmallorca.es, rmmallorca.cat i rmmalorca.net, el contingut del portal i el seu codi font són propietat del Registre Mercantil de Mallorca, sent les seves dades legals identificatives:

Registro Mercantil de Mallorca, C.B. 

C.I.F: E57557654

C/. Alfons El Magnànim, 2, 4º.

07004 Palma de Mallorca