Codis LEI

L’Identificador d’Entitat Jurídica (LEI, per les sigles en anglès) és un codi global i únic basat en l’estàndard ISO 17442, que s’utilitza per identificar les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i per complir amb els requisits d’informació en els mercats financers.

L’operativa de sol·licitud o renovació de codi LEI és per via telemàtica i està gestionada exclusivament pel Col·legi de Registradors, en el portal web:

https://www.justicia.lei.registradores.org

Per a qualsevol dubte, consulta o incidència, han de contactar amb:

Telèfons: 912701796 / 902734375
E-mail: soporte.lei@corpme.es

Poden consultar les Preguntes Freqüents LEI:

Preguntes Freqüents LEI

 

Un cop tramitada i pagada la sol·licitud d’emissió o renovació de codi LEI, si no es disposa de signatura electrònica per signar la sol·licitud i aquesta se signa amb signatura autògrafa, s’ha de presentar al Registre la sol·licitud original amb la signatura legitimada davant Notari.