Notes i certificacions RBM

Per a la sol·licitud de notes informatives o certificacions sobre qualsevol bé en aquest Registre de Béns Mobles, poden sol·licitar-la directament a l’adreça de correu electrònica:

mallorca.RBM@registromercantil.org

Al correu han d’adjuntar la corresponent sol·licitud d’informació degudament emplenada.

Podeu descarregar la instància de sol·licitud en format Microsoft Word:

Instància sol·licitud Certificació

Instància sol·licitud Nota Informativa

Rebuda la sol·licitud se li remetrà un correu amb la confirmació de la recepció i l’import de la taxa que ha de fer efectiva mitjançant ingrés en el compte bancari del Banc Santander nombre:

ES45 0049 5254 1723 1604 7341

En el mateix correu se li indicarà la referència que ha de fer constar en el concepte de la transferència.

Un cop rebut l’ingrés es procedirà a expedir la nota o certificació, la qual se li remetrà signada electrònicament, en format PDF, que podrà imprimir. També se li adjuntarà la factura corresponent.