Legalitzacions

 

 Núm. legalitzacions Import total Import total amb retenció
1 26,00 € 22,78 €
2 33,28 € 29,15 €
3 40,55 € 35,52 €
4 47,82 € 41,89 €
5 55,09 € 48,26 €
6 62,36 € 54,63 €
7 69,64 € 61,01 €
8 76,91 € 67,38 €
9 84,18 € 73,74 €
10 91,45 € 80,11 €

Les sol·licituds qualificades amb defectes,  seran facturades, sent l’import de 3 Euros.