Documents

 

  Acte Import 
  Apoderaments / revocacions 100,00 €
  Reelecció, cessament i nomenament d’administradors 100,00 €
  Projectes de Fusió / Escissió 100,00 €
  Canvi de soci únic 100,00 €
  Modificació art. Estatuts (domicili, denominació, objecte social …) 100,00 €
  Constitució / Adaptació / Transformació / Dissolució / Liquidació 100,00 €
  Fusions / Escissions 180,00 €
  Ampliació o reducció de capital 100,00 €
  Trasllat de Registre. Ve d’un altre Registre 100,00 €
  Trasllat de Registre. Es va a un altre Registre 100,00 €
  Nomenament, reelecció i cessament membres Consell d’Administració 100,00 €
  Sol·licitud nomenament d’auditor 180,00 €
  Sol·licitud nomenament d’expert 180,00 €
   Registre de prestador de serveis
100,00 €
  Inscripció empresari individual
100,00 €
  Sol·licitud de nomenament de mediador concursal
220,00 €