Descàrregues

Descàrregues del Col·legi de Registradors (manuals i programari)

Descàrregues del Col·legi de Registradors (instàncies de presentació)

Si el link no funciona o si té problemes amb alguna de les descàrregues que ofereixen contacti directament amb el Col·legi de Registradors, al telèfon 902 201 200 o per correu electrònic soporte.d2@registradores.org

Descàrregues del Ministeri de Justícia

Si el link no funciona o si té problemes amb alguna de les descàrregues que ofereixen contacti directament amb suport del Ministeri de Justícia, al telèfon  902 007 214