Contacte

Registre Mercantil de Mallorca

Carrer Alfons el Magnànim, 2, 4ª planta

07004 Palma de Mallorca

tel. 971 754 889/ 971 755 000

Fax. 971 751 001

e-mail: mallorca@registromercantil.org

 

e-mail informació departaments:

General: mallorca.info@registromercantil.org

Publicitat (notes registrals): mallorca.publicidad@registromercantil.org

Certificacions: mallorca.certificaciones@registromercantil.org

Dipòsits i legalitzacions: mallorca.depositosylegalizaciones@registromercantil.org

 

Registre de Béns Mobles de Balears

Carrer Alfons el Magnànim (abans Capità Salom), 2, 5ª planta

07004 Palma de Mallorca

tel. 971 754 889/ 971 755 000

Fax. 971 751 001

e-mail: mallorca.rbm@registromercantil.org

 

Telèfons i e-mails de contacte dels serveis oferts pel Col·legi de Registradors:

Telèfon de suport FIRMA ELECTRÒNICA: 902 734 375 / 91 270 17 96

E-mail de suport FIRMA ELECTRÒNICA: soporte.firma@corpme.es

Telèfon de suport Programa D2: 902 201 200 / 91 270 17 97

E-mail de suport Programa D2: registro.electronico@registradores.org

Telèfon de suport Programa Legalia: 902 201 200 / 91 270 17 97

E-mail de suport Programa Legalia: registro.electronico@registradores.org

 

Localització amb Google Maps

Predicció meteorològica