Represa terminis administratius suspesos per l’estat d’alarma

By | 29 de maig de 2020

La Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix la represa de l’còmput dels terminis adminstrativos suspesos per l’estat d’alarma.

D’altra banda, la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 28 de maig de 2020, sobre aixecament de la suspensió de terminis administratius, aclareix alguns extrems de la resolució, anteriorment relacionada.