Nou termini per legalitzar llibres i dipositar comptes de l’exercici 2019

By | 29 de maig de 2020

La disposició final 8a del Reial Decret-Llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 2020.05.27), ha modificat els apartats 3 i 5 de l’article 40 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, per tant, les DATES LÍMIT per efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels dipòsits de comptes anuals seran les següents:

Data màxima per presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE de 2020.
Data màxima per celebrar la junta general ordinària que aprova els comptes i l’aplicació de l’resultat: 31 d’OCTUBRE 2020.
Data màxima per presentar en termini el dipòsit dels comptes anuals: UN MES des del dia en què s’hagi celebrat la junta d’aprovació de comptes i aplicació del resultat (en cas de celebrar-se el 31 d’octubre la data màxima serà el 30 de novembre de 2020).