Registre de prestadors de serveis (PROFESSIONALS)*

By | 4 de Setembre de 2019

La seva tramitació està regulada per la Instrucció de 30 d’agosto de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques professionals que presten serveis descrits en l’article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Toda la tramitació ha de ser per via telemàtica.

De conformitat amb l’apartat 5 de la relacionada instrucció el termini per realitzar la declaració finalitza el dia 31 de desembre de el 2019.

Impresos:

Emplenat el formulari, s’ha de signar electrònicamente amb un certificat digital reconegut per la persona que subscrigui la certificació.

La presentació telemàtica es fa a través de la plataforma Online del Col·legi de Registradors (veure manual de presentació telemàtica de documents privats pàg. 28)

* Per a persones jurídiques i empresaris individuals poden consultar l’apartat web del servei.