Nous models de comptes anuals per al seu dipòsit

By | 27 de Maig de 2019

Ja es troben disponibles els nous models d’acord amb el que estableix la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l’Annex I, Annex II i Annex III de l’Ordre JUS / 319/2018, de 21 de març, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació i la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació, publicades en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 124 de data 24 de maig de el 2019.

La Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l’Annex I, Annex II i Annex III de l’Ordre JUS / 319/2018, de 21 de març, (BOE -A-2019-7682), ha aprovat nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

El Ministeri de Justícia posa a disposició de societats, empresaris i altres entitats obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, els models vigents de dipòsit de comptes anuals.