Nous correus electrònics dels departaments del Registre

By | 8 de Març de 2018

Correus electrònics dels diferents departaments del Registre Mercantil de Mallorca:

General: mallorca.info@registromercantil.org

Publicitat (notes registrals): mallorca.publicidad@registromercantil.org

Certificacions: mallorca.certificaciones@registromercantil.org

Diposits i legalitzacions: mallorca.depositosylegalizaciones@registromercantil.org

Codis LEI: mallorca@registromercantil.org