Category Archives: Documents

Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust»

By | 7 de gener de 2020

La Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha elaborat una proposta de Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust», amb l’objecte d’aclarir en l’àmbit de serveis a societats i fideïcomisos de tipus «Trust» que determinen l’obligació de registre de conformitat amb el que preveu la disposició addicional única… Read More »

Registre de proveidors de serveis

By | 3 de gener de 2020

Legislació aplicada Ordre JUS/1256/2019  de 26 de desembre que regula i aprova els models de sol·licitud d’inscripció i declaració anual d’activitats. Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos del tipus «Trust» (Ministeri d’Economia) Publicada BOE instrucció DGRN sobre inscripció de profesionals prestadors de serveis. Nou termini fins el 31/12/2019. Real Decret 11/2018 de 31… Read More »

Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre sobre inscripció prestadors serveis

By | 3 de gener de 2020

Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de persones físiques o jurídiques que, d’una manera empresarial o professional, proporcionin els serveis descrits en l’article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorismo. Apartat web del servei

Registre de proveidors de serveis (PROFESSIONALS)*

By | 4 de setembre de 2019

* Per a persones jurídiques i empresaris individuals poden consultar l’apartat web del servei. La seva tramitació està regulada per l’Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de persones físiques o jurídiques que, d’una manera empresarial o professional, proporcionin els serveis descrits en l’article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril,… Read More »