Presentació format paper


Horari d'atenció telefònica al departament de dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres, de les 11 h. a les 13 h.

Presentació enformat paper:

Podeu descarregar els impresos des de l’apartat descàrregues.

Al Registre s'ha de presentar:

Els impresos de comptes anuals abreujat, normal o pime segons correspongui i els altres documents que, si s'escau s'hagin de presentar (informe de gestió, informe d'auditoria, etc.). Acord amb la Resolució de 29 de gener de 2007 de la Direcció General dels Registres i del Notariat els models normalitzats de comptes anuals han d'estar emplenats de manera mecanitzada.

Certificació de l'acord d'aprovació de comptes. Podeu descarregar models des de l’apartat impresos de dipòsits de comptes.


® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal