Certificacions


Formes de sol·licitud:

En persona, ja personalment o per mandatari, persona de confiança, gestoria, assessoria o empresa de missatgeria.

Per Fax al número 971 751 001. Abans d’enviar una sol·licitud per fax truqui per telèfon al Registre per gestionar-la.

Per correu o empresa de missatgeria.

Provisió de fons per a la sol·licitud de certificació: 25 €.

Pot descarregar un formulari-instància de sol·licitud de certificació a l'apartat Impresos.

Si desitja tenir una còpia de la presentació de la sol·licitud, la instància S'HA DE PRESENTAR PER DUPLICAT.

Telemàtica, al web. Pot sol·licitar una certificació de (la rebrà per via telemàtica): 

● Certificacions de vigència i càrrecs.

● Certificació de càrrec.

● Certificació per a la emisió de certificats electrònics de Representant persona Jurídica (FNMT). 

Contingut de la instància de sol·licitud:

ENCAPÇALAMENT: En el que ha de  constar el nom de la persona física que sol·licita la informació o en del seu representante, les circunstàncies personals, domicili, N.I.F. i telèfon. En el cas d'ntitat jurídica, el seu N.I.F. i domicili.

Si no se indica el contrari, la factura que es generi s'expedirà a nom del sol·licitant.

EXPOSICIÓ: On ha de constar el nom de la mercantil de la que es desitja obtenir informació i quin tipus d'informació es vol. Organismes davant on s'ha de presentar la certificació o per el que es sol·licita, o l'us que es donarà a la informació.

Població i data on s'expedeix la instància i la firma del sol·licitant.

La certificació es pot expedir d'un punt concret, ja sia de inscripciò, vigència, càrrecs socials, capital, domicili, objecte social, duració, etc.

També amb còpia literal (certificació) de tots els assentaments registrals. Aquest tipus ha de ser sol·licitada per un professional, ja sia abogat, procurador, economista, assessor, gestor, graduat social, etc., sempre que acrediti per què sol·licita la informació i l'us que en farà o bé per persona relacionada amb la societat (soci, administrador, etc.).

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal