Auditors i experts


El nomenament d'experts independents i auditors de comptes pel Registre Mercantil es regeix pel que preveuen els articles 338 i següents del Reglament del Registre Mercantil.

Podeu descarregar els models de sol·licitud de nomenament d'auditor en l'apartat Impresos/Auditors

Podeu descarregar els models de sol·licitud de nomenament d'auditor en l'apartat Impresos / Experts

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal