Documents


Imports de provisió de fons:

ActeImport
Apoderaments / revocacions 100,00 €
Reel·lecció, cesament i nomenament d'administradors 100,00 €
Projectes de Fusió / Escisió 100,00 €
Canvi de soci únic 100,00 €
Modificació art. Estatuts (domicili, denominació, objete social...) 100,00 €
Constitució / Adaptació / Transformació / Disol·lució / Liquidació 100,00 €
Fusions / Escisions 180,00 €
Ampliació o reducció de capital 100,00 €
Trasllat de Registre. Ve d'altre Registre 100,00 €
Trasllat de Registre. Se'n va a altre Registre 100,00 €
Nomenament, reelecció i cesament membres Consell d'Administració 100,00 €
Sol·licitud nomenament d'auditor 180,00 €
Sol·licitud nomenament d'expert 180,00 €
Sol·licitud d'identificador global LEI 121,00 €
Sol·licitud de renovació o modificació d'identificador global LEI 60,50 €
® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal