Nota legal

Titularitat de la web

Els dominis web rmmallorca.com, rmmallorca.es, rmmallorca.cat i rmmalorca.net, el contingut del portal i el seu codi font són propietat del Registre Mercantil de Mallorca, i que les dades legals identificatives són:

Registro Mercantil de Mallorca, C.B. 

C.I.F: E57557654

C/. Alfons El Magnànim, 2, 4º. 

07004 Palma de Mallorca


® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal