Nota legal

Protecció de dades de caràcter personal

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal s'informa als usuaris d'aquesta web que:  

1.- Les dades personals expresades en els formularis de toda la web  poden ser incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers que es duen en base als esmentats llibres, dels que és responsable el Registrador, i que l'us i fi del tractament és el previst expresament per la normativa registral. La informació en ells continguda només serà comunicada en el supòsits legalment previstos.  

2.- En quant resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei Orgànica esmentada i pot exercitar-los dirigint un escrit a la direcció d'aquest Registre.


Titularitat de la web

Els dominis web rmmallorca.com, rmmallorca.es, rmmallorca.cat i rmmalorca.net, el contingut del portal i el seu codi font són propietat del Registre Mercantil de Mallorca, i que les dades legals identificatives són:

Registro Mercantil de Mallorca, C.B. 

C.I.F: E57557654

C/. Alfons El Magnànim, 2, 4º. 

07004 Palma de Mallorca


® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal