Dipòsits de comptes


Per emplenar aquest impresionante ha de descarregar i instal·lar en el seu ordinador un arxiu de fonts  de Microsoft Windows que genera el codi de barres. Només ha de instal·lar-ho el primer cop que utilitzi l'imprès.  Si teniu problemes amb la instal·lació truqui al Registre o enviï un e-mail indicant la incidència, el seu número de telèfon i una persona de contacte a la adreça: mallorca.info@registromercantil.org

  Justificant presentació Dipòsit de Comptes. (Versió 2018b)

Quan imprimeixi l'imprès en la part superior dreta ha d'aparèixer el codi de barres com el que es mostra en la imatge que segueix (el nombre serà diferent depenent del DNI-CIF introduït). Si no li apareix el codi de barres és que no teniu el fitxer de fonts anteriorment relacionat. El Registre no acceptarà la presentació sense el codi de barres.

images


Instruccions per emplenar la sol licitud:

Obriu la sol.licitud i ompli tots els camps.La plantilla calcula automàticament l'import a dipositar segons el nombre de documents que integren el dipòsit de comptes.

És important que ompli correctament el camp de CIF-NIF del subjecte ja que d'això depèn que es generi correctament el codi de barres que servirà com número d'entrada al Registre.

IMPRIMEIXI DUES CÒPIES (EN ​​EL REGISTRE S’HA DE PRESENTAR PER DUPLICAT).

L'import del dipòsit de comptes s'ha de pagar en el Registre Mercantil (en efectiu o mitjançant taló pel total de les sol licituds).

Models certificació aprovació comptes anuals:

  Certificació junta universal. Comptes abreujats. Sense informe de gestió. Sense informe d'auditoria. Societat anònima o limitada.

  Certificació junta universal. Comptes normals. Amb informe de gestió. Amb informe d'auditoria. Societat anònima o limitada.

Descarregar arxiu!  Certificació junta NO universal. Comptes abreujats. Sense informe de gestió. Sense informe d'auditoria. Societat limitada.

Descarregar arxiu!  Certificació junta NO universal. Comptes Normals. Amb informe de gestió. Amb informa d'auditoria. Societat limitada.

Descarregar arxiu!  Certificació junta NO universal. Comptes Abreujats. Sense informe de gestió. Sense informe d'auditoria. Societat anònima.

Descarregar arxiu!  Certificació junta NO universal. Comptes Normals. Amb informe de gestió. Amb informe d'auditoria. Societat anònima.

Impresos de comptes anuals  

Pot descarregar impresos de comptes anuals de:

  • el web dels Registres del Ministeri de Justíci, fent clic aquí.
  • el web del Col·legi de Registradors, fent clic aquí.
® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal