Descàrregues


  Descàrregues del Col·legi de Registradors

Si l'enllaç no funciona o si té problemes amb alguna de les descàrregues que ofereixen contacti directament amb el Col·legi de Registradors, al telèfon 902 201 200 o per correu electrònic soporte.d2@registradores.org


  Descàrregues del Ministeri de Justícia

Si l'enllaç no funciona o si té problemes amb alguna de les descàrregues que ofereixen contacti directament amb el Ministeri de Justícia, al telèfon 902 007 214


® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal