Inici


Novetats

11/05/2018: Publicada la nova versió del programa per a dipòsits de comptes ND2 per a exercicis iniciats a partir de l'01/01/17. A la secció de descàrregues del Col·legi de Registradors tenen totes les versions i manuals d'ús.

28/03/2018: Ja estan disponibles els nous models de comptes anuals conforme al que estableix les ordres  JUS/318/2018 y JUS/319/2018 de 21 de març. BOE 75 27/03. L'Orde JUS/319/2018 de 21 de març (BOE-A-2018-4243), ha aprovat nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals del subjectes obligats a la seva publicació.  El Ministeri de Justícia posa a disposició de Societats, empresaris i demés entitats obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, els models vigents.

08/03/2018: Nous correus electrònics per departaments.

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres, de les 9 h. a les 17 h.

Mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre de les 9 h. a les 14 h.

Horari de caixa:

El mateix que el d'atenció al públic.

Horaris determinats per l’article 19 de la Llei d’Emprenedors publicada al B.O.E. dia 28/09/13.

Horari d'atenció telefònica al departament de legalització de llibres i dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres, de les 11 h. a les 13 h.


Info

Per a què serveix el Registre Mercantil?

Serveix per donar seguretat al tràfic mercantil publicant les dades jurídiques i econòmiques de les societats i altres persones que s'inscriuen en el mateix i qui són els seus representants.

Què s'inscriu en el Registre Mercantil?

Els empresaris individuals, les societats mercantils i altres subjectes que actuen en el tràfic mercantil.Així mateix s'inscriuen els actes i acords d'aquestes persones relatives a la seva organització i funcionament.

Quins documents accedeixen al Registre Mercantil?

Amb caràcter general s'inscriuen els documents públics i, en els casos previstos, els documents privats.

És obligatori inscriure?

Sí, llevat dels casos en què expressament es disposi el contrari.

És públic el Registre Mercantil?

És públic i pot ser consultat per qualsevol.

Com s'obté la publicitat?

Hi ha dos mitjans: les notes simples i la certificació.La primera té valor merament informatiu.La certificació és l'únic mitjà d'acreditar fidelment el contingut del Registre Mercantil i va signada pel registrador.

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal